Вашият ден в Z Camp

7:00Събуждане
7:15

ЗАКУСКА

8:15Игри на плажа
10:30Обучение по английски език
11:20Почивка
11:30Обучение по английски език

12:45

ОБЯД
13:40

Обучение по английски език

14:30Почивка
14:40

Обучение по английски език

15:30Почивка
15:40Клубове по интереси и работа по проекти
16:35Спорт/ Плаж
17:00
19:00

ВЕЧЕРЯ

20:00Вечерни занимания
to top button