Лятна академия „Млад лидер”

менторска програма в Z camp
IMG_0786

Новата менторска програма на Z camp

IMG_0189

Първата по рода си у нас менторска програма за подрастващи, с обучение в реална среда, „Млад лидер” е новият продукт на Z camp за Лято 2021 г.

Тя ще позволи на младите ментори да придобият основни лидерски умения в реална среда, чрез лично преживяване и натрупване на опит в реална среда, като подпомагат дейността на международния екип от преподаватели и аниматори.

Програмата „Млад лидер” ще се изпълнява в рамките на летния езиков лагер на Зенира, съвместно с наши партьори от САЩ и Великобритания.

Кой може да участва

Подходяща е за ученици на възраст от 16 до 18 години, които вече са преминали поне един езиков курс в Z Camp и са запознати със спецификата в методиките на обучение и организацията на свободното време на лагерниците. Това им позволява да подпомагат учителите в часовете по английски, както и да работят с по-малки лагерници, като им помагат да се адаптират към лагера и да се забавляват пълноценно.

sdr
Сертификат от Eton College по програма FUTURE SKILLS

Всеки от участниците в програмата това лято ще премине и през онлайн обучение с лектори от елитния кралски колеж Итън в рамките на програмата ETONX, която е насочена към преодоляване на разликата между постигнатия академичния успех и неговото прилагане в реалния живот. В рамките на лидерската академия, младите ментори ще могат да изберат един от модулите „Креативно решаване на проблеми”, „Как да въздействаме и да оставим следа”, „Критично мислене” или „Предприемачество” на ETONX.

download
Цел на програмата „Млад лидер”

Да развие личностните качества на децата чрез придобиване и усъвършенстване специфичните им умения в областта на презентирането, организирането, подпомагането на заниманията на останалите лагерници; решаване на определени казуси и лидерски задачи, в които на младите ментори се предоставя възможност да взимат решения и да оказват съдействие на преподавателите.

Обучението в лидерство при нас е съобразено с поведенческите модели и потребностите на „поколението Z”, характерно със стремежа за постигане на бързи и конкретни резултати в следствие на своите действия в реални житейски ситуации.

IMG_1466
IMG_0388
Защо през Лято 2021

След три години успешно провеждане на лагера и натрупания специфичен опит, заедно с ръководителите на Z camp решихме от тази година да стартираме програмата, след като през Лято 2020 г. проведохме успешни тестови тренинги на млади лидери на лагера.

 

Подобни курсове отдавна са практика в обучителни лагери от западен тип, а липсата на специализирани предмети за усвояване на организационни и лидерски умения в българските учебни програми ги превръща в ценен инструмент за допълване на училищното образование.

 

Особено интересни се оказват за изявените деца, които в условията на дистанционно обучение, вече втора година, са извадени от нормалната среда на общуване със своите връстници, а междуличностната комуникация се води преобладаващо чрез технически средства и в изкуствена комуникационна среда.

Зенира Лидер Академия

В Зенира Лидер Академия изграждаме смислени взаимоотношения между хора от различни възрасти и държави, споделящи еднакви ценности.

"Целта на програмата ни е да помогнем на всеки ментор да развие пълния си лидерски потенциал и способността да помага на другите."

IMG_9372

Програмата на Зенира позволява това да се случи по един емоционален начин, чрез лично преживяване и натрупване на опит в реална среда. И точно това иска всеки тейнейджър – неподправени преживявания от реалния живот, които да служат за тестова среда за разгръщането и разкриването на тяхната идентичност и цел в този Свят.

Програмата обхваща овладяване на следните основни лидерски умения:

 • Екипна работа в международна среда

 • Поддържане на позитивна обратна връзка и похвала

 • Решаване на проблеми и социално развитие

 • Умения за разрешаване на конфликти

 • Как да преодоляваме страха от провал

  и как да се учим от грешките си

 • Техники за овладяване на емоциите и чувствата

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

“Всеки млад човек развива представата си за своята идентичност най-добре във взаимоотношенията с по-зрели хора извън семейния кръг. Като помагаме на младите хора да приемат своите специални таланти и умения и да развият положителна представа за себе си, те получават увереността, нужна да се справят с предизвикателствата на лидерството и да поемат отговорностите си.“.

Ирина Христова, основател на Зенира
60258400_393388284586942_8069706953149906944_n

Обръщение към кандидат-менторите

След като последното лято наблюдавахме внимателно динамиката на взаимоотношенията на менторите и промените, които настъпиха след престоя им в лагера, ето как оценяваме, че участието като ментор в Z camp ще ви помогне:

Увереност

Програмата за ментори и млади лидери ще ви научи на основните умения и техники от които се нуждаете, за да погледнете на предизвикателствата под друг ъгъл, от различна гледна точка. Това ви позволява на добавите яснота в трудна ситуация и също ви помага да бъдете мъдри и допринася за вашата увереност.

Ценни умения за работа с хора

Може да ви научи на уменията, които са ви нужни да ангажирате, мотивирате и не лесното умение да убеждавате и влияете на хора. Учите се да правите разлика между добри и лоши източници на сила и между силни и слаби начини на влияние.

Стимулира себепознаването

Ще имате възможност да опознаете себе си по-добре като проверите своята мотивация и поставите на изпитание до каква степен сте развили своята увереност и емоционалната си интелигентност.

Ще ви научи как да изграждате и работите в екип

Ще работите в екип с други ментори и ще се учите взаимно от опита си. Ще се научите как да избирате хора за един добър екип, как да изграждате екип и как да следвате и да давате указания.

Ще ви помогне да развиете емпатия и разбиране

Ще попадате в ситуации, в които ще се налага да настроите сетивата си да чувате емоцията, да направите усилие да забележите сигналите, които другите хора подават, за да разберете как се чувстват. Да преодолявате вашите собствени емоции, които често могат да бъдат значителна бариера пред това да забелязвате какво чувстват околните и да проявявате разбиране.

Дати, такси и записване

Общи условия

 •     Възраст: 16 - 18 год..
 •     Дати: 4 Юли - 23 Август
 •    ETONX: 1 модул по избор
 •     Екскурзии: заедно с лагерниците
 •     Настаняване и пълен пансион: тройна стая
 •     Транспорт от София до лагера:не е вкл. в таксата
 •     Мин. престой: 2 седмици

2 седмици Лидер Академия

530EUR

3 седмици Лидер Академия

730EUR

4 седм. Лидер Академия

930EUR

Условия за участие

 • Менторите са били лагерници в  Z Camp поне една година и са на възраст между 16 – 18 години.
 • Менторите в Z Camp участват в лагера заедно с останалите лагерници – в спортните занимания, клубовете по интереси, настаняването, вечерните занимания, екскурзиите, плажа.
 • Те са избрани да бъдат ментори, защото могат да бъдат положителен пример за поведение и са демонстрирали мотивация, желание и потенциал да помагат на останалите. Тъй като са връстници на лагерниците, те предлагат подкрепа различна от тази на преподавателите и активити лидерите.
 • Менторите се разпределят в екипи, като всеки екип има задължения и на ротационен принцип преминава през различни седмични задачи: помощ на учителите в класните стаи; помощ на плажа, спортните занимания, клубовете по интереси, помощ при организация на вечерните занимания, екскурзиите, поддържането на реда в зоната около и в класните стаи, дежурства при спалните помещения, столовата, зоната за свободни игри, както и контакт и помощ за приобщаване на лагерниците към различните занимания, лагера като цяло, помощ при разрешаване на конфликти, планиране на партита и изненади и др.
 • Менторите са лагерници с малко по-особен статут. Заплащат намалена такса и спазват всички основни правила на Z Camp.
 • От менторите се очаква да спазват по-висок стандарт на поведение от останалите лагерници. Отклонението от това правило може да доведе до прекратяване на участието в Зенира Лидер Академия
 • Менторите нямат почивни дни
 • Менторите не участват задължително във всички часове по английски, но взимат участие в клубовете по интереси
 • Ментори с високо ниво на английски могат да бъдат обучавани да помагат в клас като помощник-учители.
 • Менторите получават някои привилегии и възможности по време на лагера, стига това да не пречи на изпълняването на задълженията им.
 • При записването, всеки посочва продължителността, за която желае да участва в програмата и поне два периода, в които мож да стане това
 • Окончателното разпределение по дати става след приемането на всички молби
 • Ще направим всичко възможно да вземем под внимание предпочитанията ви за ментори, с които желаете да се бъдете заедно по едно и също време, но не можем да гарантираме, че ще сте заедно през целия престой.
 • Местата за ментори по едно и също време се определя от общия брой записани деца.

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

to top button