Кандидатстване за ментор по програма Академия Млад лидер 2022

Заявка за участие и кандидатура

Формуляр за заявяване на участие в Академия Млад Лидер 2022 г.

* При наличие на свободни места е възможно курсът да бъде започнат и на други дати. Попитайте ни.

Моля, отбележте по един избор за всяка седмица от курса. При потвърждаването на записването ще уточним реда на провеждането.

Вашето евентуално несъгласие с някоя от горните точки, не ограничава участието на детето в езиковата ваканция, но може да доведе до допълнителни споразумения между страните.

This portion MUST be completed by applicants themselves.

to top button