Кандидатстване за ментор по програма Академия Млад лидер 2024

Заявка за участие и кандидатура

Формуляр за заявяване на участие в Академия Млад Лидер 2024 г.

* При наличие на свободни места е възможно курсът да бъде започнат и на други дати. Попитайте ни.

* Кандидати с ниво по-ниско от В2 задължително посещават сутрешните учебни часове на съответното ниво

Моля, отбележте по един избор за всяка седмица от курса. При потвърждаването на записването ще уточним реда на провеждането.

Вашето евентуално несъгласие с някоя от горните точки, не ограничава участието на детето в езиковата ваканция, но може да доведе до допълнителни споразумения между страните.

This portion MUST be completed by applicants themselves.

to top button