Обучението в Sommercamp Deutsch и преподавателите

интензивно обучение с най-добрия екип от немски учители, аниматори и ментори

Австрийски и немски преподаватели и аниматори  

Обучението по немски е в основата на летния езиков лагер и поради тази причина преподаването и ръководенето на заниманията за свободното време са поверени на опитни преподаватели и аниматори от Германия и Австрия, квалифицирани да преподават немски като чужд език. В екипа има и двама аниматори, които говорят български и помагат за работата на по-ниските нива.

Всички преподаватели и аниматори участват активно в заниманията по спорт и музика и са заедно с нас повреме на екскурзиите.

separator

Интензивно обучение по немски през лятото

50 учебни часа за двуседмичен курс

за деца от 10 - 13 год. и 14 - 16 години

За кого е подходящ нашият лагер

Курсът е подходящ както за ученици, които не посещават допълнителни часове по немски език извън училище, така и за тези, които ходят на допълнителни курсове или частни уроци.

Курсистите се разпределят в малки групи според възрастта и нивото на владеене на езика. В нивата В2 и С1 се акцентира върху сложни езикови структури, водене на дебати, създаване на текст по определена тема.

Какво включва обучението по немски език

Включени са 20 учебни часа седмично интерактивно обучение с преподаватели от Германия и 5 часа работа в клуб по интереси.

Тест за определяне на нивото

През първия ден от лагера учениците полагат входящ тест по немски с цел да бъде разпределен в група със сходно ниво на владеене на езика. Освен по ниво, принужда, децата се разпределят и по възраст. Това позволява на преподавателите да адаптират темите и учебните методи към нивото децата в групата.

Часовете по немски език

Понеделник, вторник, четвъртък и петък има по 4 часа обучение, в събота - 2 часа. В обучителните класове се използва интерактивна методика и интегрирано обучение по теми, интересни за учениците. Целта на обучението е децата да добият увереност в езиковите си знания и умения, а пасивният речник от думи, който притежават, да се активизира чрез ежедневното общуване на немски език в лагера.

Deutsch-Club

Три пъти седмично се провежда Deutsch Club  които провокират курсистите да приложат на практика наученото в клас. Курсистите избират от 5 различни теми тази, която им е най-интересна, и се разпределят по клубовете не според възрастта или нивото си, а според интересите си. Темите се определят гъвкаво според интересите на учениците и може да включват: театър, изкуства и занаяти, игри за ума, проекти, заснемане на филм, музика, журналистика и др

Допълнително индивидуално обучение по немски

Ако вашето дете трябва да повиши знанията си до конкретно езиково ниво или има нужда от по-интензивна подготовка, срещу доплащане можем да ви предложим индивидуално обучение. Заниманията се провеждат два пъти седмично и може да застъпят част от свободното време.

НЕМСКИ ЗА НАПРЕДНАЛИ (13-16 год.)

за деца с В2 и по-горе

За деца с ниво на владеене от B2 и С1

Ако детето изучава немски от детската градина или интензивно го изучава в училище или с помощта на допълнителни уроци, то най-вероятно вече се справя с езика доста добре. Детето има вече сертификат за владеене на немски на съответното ниво, но дали с лекота се справя в разговора и дали наученото отговаря на интересите му?  Ще се изненадате да научите, че често децата се притесняват да се включат в разговор по тема, която е далеч от наученото до момента и се налага да борави с непознати думи.

Обучение за напреднало ниво

За да направим обучението различно от това в училище и да задържим интереса на курсистите, в часовете прилагаме интегриран подход на обучение, което е организирано около зададена тема, която извежда децата извън тяхната зона на комфорт. По този начин разширяват техния активен речник и използването на езика не само по познати теми.

Преподавателите провокират любопитството и интереса на младите курсисти и по този начин неусетно усвояват нова лексика, граматични форми и най-важното успяват без усилие да ги прилагат в комуникацията с преподавателите.

Душата на Sommercamp Deutsch

Нашият екип е душата на летния езиков лагер по немски

Sommercamp Deutsch е езикова ваканция по подобие на езиковите ваканции в чужбина с обучение по немски, спорт и музика, много игри, приятелства и забавно време на открито.

Ние знаем, че успехът на езиковата ваканция зависи от правилния подбор на преподавателите, аниматорите и менторите.

Всеки един от нашия екип е избран заради своята отговорност, ентусиазъм и интерес към обучението на децата и тийнейджърите

Задачата на екипа на място е да помогнем на всяко дете, във всяка ситуация, да се чувства добре, да израства и да придобива нови умения.

Ingolf

Инголф

Преподавател по немски
Sasha

Саша

Преподавател по немски
1

Клара

Преподавател по немски
klaus

Маркус

Преподавател по немски
2

Фабиан

Преподавате по немски
Kat

Катрин

Преподавател по немски

Грижа за децата 

преди и по време на езиковата ваканция

Езиковата ни ваканция нямаше да е възможна без екипа от Зенира, който се грижи за децата преди и по време на техния престой в лагера. Отделът за резервации, транспорт и трансфери се грижи административно за спокойното протичане на лагерите ни.

Заедно с немските директори на лагера, те се грижат всичко да върви гладко и по план, храната да е вкусна, екскурзиите интересни и винаги да има нещо ново, което да предложим на учениците, които са с нас за пореден път.

separator
to top button